Kamvast
Image default
Winkelen

112 meldingen Rijssen

De afgelopen jaren is het aantal 112 meldingen in Rijssen flink toegenomen. Er worden steeds meer meldingen gedaan bij de alarmcentrale, wat heeft geleid tot een toename in de drukte bij de hulpverleningsdiensten. In dit artikel gaan we dieper in op de cijfers van de meldingen in Rijssen, en kijken we wat er in het verleden en heden is gedaan om de drukte enigszins te verminderen. 112 meldingen Rijssen is een interessant onderwerp waar nog wat meer over gezegd en geschreven kan worden.

Achtergrond informatie

Om een beter beeld te krijgen van het aantal meldingen dat binnenkomt bij de alarmcentrale, is het goed om te kijken naar de cijfers die worden verstrekt door de overheid. Er is bekend dat de cijfers van alle meldingen die bij de alarmcentrale binnenkomen, al jarenlang stijgen. In 2017 is het aantal meldingen met 10% gestegen, en in 2018 steeg het aantal meldingen met 13%. Het absolute aantal meldingen in Rijssen is ruim 25.000.

Oorzaken van de stijging

Een oorzaak van de toename in meldingen is dat meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de 112 meldingen. Dit kan toegeschreven worden aan een goede voorlichting over het 112 alarmnummer, maar ook aan de grote bekendheid van het mediagebruik. Daarnaast heeft de toename in online technologie er ook voor gezorgd dat meer mensen de mogelijkheid hebben om gemakkelijk meldingen te doen.

Gevolgen voor de regio

De gevolgen van de toename van 112 meldingen zijn divers. Ten eerste heeft het een direct effect op de drukte bij de hulpverleningsdiensten. Omdat er steeds meer meldingen binnenkomen, kan de responstijd soms oplopen. Vooral in geval van levensbedreigende situaties kan dit leiden tot ernstige gevolgen. Daarnaast neemt ook de werkdruk bij de hulpverleningsdiensten toe. Ook heeft de toename van meldingen invloed op de kosten, omdat er meer geld wordt uitgegeven aan materiaal, personeel en faciliteiten.

Acties die gedaan zijn om de meldingen te verminderen

Om de drukte te verminderen bij de hulpverleningsdiensten, zijn er diverse acties ondernomen door de overheid en andere partijen. Ten eerste is er een groot voorlichtingsprogramma gestart om meer mensen bewust te maken van de betekenis van de 112 meldingen. Daarnaast worden er ook online cursussen gegeven over hoe je goed en verantwoord 112 meldingen kunt doen. Ook worden er nog steeds opleidingen gegeven aan hulpverleners, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en technieken.

Conclusie

Uit dit artikel is gebleken dat er de laatste jaren een toename is in het aantal 112 meldingen in Rijssen. Dit heeft gevolgen voor de drukte bij de hulpverleningsdiensten, maar ook voor de kosten die gemoeid zijn met de meldingen. Om deze problemen te verminderen, zijn er diverse acties ondernomen. Hoewel er nog veel ruimte is voor verbetering, hebben deze acties al resultaat opgeleverd. 112 meldingen Rijssen wordt daarom steeds beter beheerd.

.