Kamvast
Image default
Zakelijk

De 16 Jung persoonlijkheidstypes voor teams

De één is introvert en creatief, de ander extravert en analytisch. In een team moeten verschillende persoonlijktypes samenwerken. Maar dat gaat niet altijd automatisch. De 16 Jung persoonlijkheidstypes voor teams is een hulpmiddel om de samenwerking en communicatie binnen teams een boost te geven.

De 16 Jung persoonlijkheidstypes voor teams, wat is het precies?

De 16 Jung persoonlijkheidstypes voor teams is een persoonlijkheidstest die is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung, een prominente Zwitserse psycholoog. Die publiceert in 1921 een theorie waarin hij mensen onderverdeelt in 16 duidelijk verschillende persoonlijkheden.

16 persoonlijkheidstypes

Jung gaat er van uit dat er vier psychologische eigenschappen (functies) zijn die het gedrag en de voorkeuren van mensen grotendeels bepalen.

 • Extraversie (E) en introversie (I)

Is iemand meer naar binnen of naar buiten gericht? Voelt een persoon zich prettig in een groep of werkt diegene liever alleen?

 • Gewaarwording (S) en intuïtie (N)

Hoe neemt iemand informatie op? Vooral via de zintuigen of gaat iemand intuïtief te werk?

 • Denken (T) en voelen (F)

Hoe worden beslissingen genomen? Op gevoel of juist rationaal?

 • Oordeling (J) en waarneming (P)

Hoe kijkt iemand naar de wereld? Hoe wordt informatie verwerkt?

Volgens de theorie heeft iedereen een eigenschap die hem of haar het best beschrijft, dat is de dominante functie. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat de inferieure functie en de andere twee functies zijn ondersteunende functies. Door deze te combineren ontstaat een bepaald persoonlijkheidstype.

Een voorbeeld: Als uit de test komt dat iemand een INTJ is, dan is diegene overwegend introvert, intuïtief, nadenkend en oordelend.

De 16 persoonlijkheidstypes zijn:

 • ESTJ – Beslisser

 • ENTP – Vernieuwer

 • ENFP – Inspirator

 • ESFP – Performer

 • ENTJ – Leider

 • ESFJ – Dienstverlener

 • ENFJ – Coach

 • ISTP – Oplosser

 • INFJ – Adviseur

 • ISTJ – Realist

 • INFP – Idealist

 • INTJ – Wetenschapper

 • INTP – Strateeg

 • ISFJ – Verzorger

 • ISFP – Vredestichter

Tot op de dag van vandaag worden deze persoonlijkheidstypes gebruikt tijdens persoonlijkheidstests, assessments of bij teambuilding om duidelijk te krijgen wat het best past bij iemand qua opleiding of baan. De test is wetenschappelijk onderbouwd en geeft inzicht in gedrag, interactie met anderen en voorkeuren en drijfveren van teamleden.

Teamrapport voor teambuilding en samenwerking

De dynamiek binnen een team heeft veel invloed op het gevoel en de prestaties van teamleden en is daarmee bepalend voor het succes. Van het team zelf, maar uiteindelijk ook van een organisatie als geheel. Het is dus belangrijk dat een team zo gebalanceerd mogelijk is samengesteld zodat iedereen zich in dat team thuisvoelt en de individuele kwaliteiten optimaal worden benut.

Een teamrapport op basis van de 16 persoonlijkheidstypes geeft een totaaloverzicht van alle kwaliteiten binnen een team en is een tool die managers en HR-medewerkers kunnen gebruiken om te begrijpen hoe het team eruitziet en zij het beste kunnen samenwerken. Werknemers of kandidaten maken de test individueel en worden beoordeeld aan de hand van de 16 jung persoonlijkheidstypes en de vier bekende kleuren (The Bridge Colour, persoonlijkheidstypes ingedeeld in kleuren). Naast het teamrapport wordt er per gemaakte test een afzonderlijk rapport opgemaakt.